top of page
Image by Francisco Fernandes

KALİTELİ

Döküm

Hakkımızda

STARAY CASTING tüm çalışanlarıyla birlikte, güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık sembolü olmayı amaçlar. Art niyetli olmasa bile iyi düşünülmemiş bir hareket veya davranış çok önemli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, tüm çalışanların asli görevlerinden biri de birey olarak çevrelerindeki diğer çalışanları uyarmak ve yönlendirmektir.

Yönetim anlayışımız "insana saygı”ya dayanır. Hepimizin, kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.

Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir.

Image by yasin hm
Image by Ant Rozetsky

Hizmetlerimiz

STARAY CASTING'de ürün geliştirme işlemleri Yeni Ürün Geliştirme Ve Ürün İyileştirme olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

Yeni ürün geliştirme süreçlerinde ileri teknoloji sayesinde hızla seri üretime geçilecek şekilde hareket edilir. Geliştirilecek prototip, mümkün olduğunca standart üretim prosesleri ile üretilir. Yeni ürün geliştirme sürecinde müşteri ile sürekli temas kurularak müşterinin yeni ürünle ile ilgili beklentisi sağlanır.

 

Ürün Geliştirme'nin bir diğer önemli ayağı ise sürekli iyileştirme çalışmalarıdır.

Bu anlamda, model veriminin arttırılması, döküm sürelerinin optimize edilmesi, taşlama operasyonu ihtiyacının azaltılması veya kaldırılması, proses dizaynının iyileştirilmesi gibi konularda sürekli iyileştirici faaliyetlerde bulunulmaktadır.

bottom of page